Projekt och klubbaktiviteter

Kommande arkeologiska projekt 2022-2023

 • Hassle, Glanshammar, Örebro läns muséum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Västervik 14-15:e maj utbildning av arkeologistudenter kopplat till en mindre sökinsats. (fåtal erfarna detektorister)
 • Svarteborg Köpstad ny sökning hösten 2022 med Historiana Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Öland
 • Häggesled
 • Skalunda 
 • Gamla Ytterby
  Kommande övriga klubbaktiviteter
 • Årsmöte Gränna med sökning två dagar 23-24 april
 • Detectival England 10-11 september anmälan här: Detectival 2022
 • Klubbresa till Danmark 28-30 oktober mer information kommer senare
 • Genomförda arkeologiska projekt 2022
 • Svarteborg köpstad med Historiana och Göteborgs museum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Mariestad 40 hektar i samarbete med Kulturlandskapet Ansvarig Arkeolog: Stig Swedberg, Linda Wigert
 • Genomförda arkeologiska projekt 2021
 • Husby, Glanshammar, Örebro läns muséum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Skalunda Arkeologidagen ansvarig: Västsvensk Arkeologi
 • Storsicke, Glanshammar, Örebro läns muséum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Gamla Ytterby
 • Några mindre sökinsatser gjordes tillsammans med Jönköpings muséum