Projekt och klubbaktiviteter

Kommande arkeologiska projekt 2022-2023

 • Hassle 2-4:e sep Örebro läns muséum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Västervik 14-15:e maj utbildning av arkeologistudenter kopplat till en mindre sökinsats. (fåtal erfarna detektorister)
 • Svarteborg Köpstad ny sökning hösten 2022 med Historiana Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Öland (avvaktar svar ifrån arkeolog)
 • Häggesled
 • Skalunda (arkeologidagen eventuellt ett fåtal medlemmar)
 • Gamla Ytterby
  Kommande övriga klubbaktiviteter
 • Detectival England 10-11 september anmälan här: Detectival 2022
 • Klubbresa till Danmark 28-30 oktober mer information kommer senare
 • Genomförda arkeologiska projekt 2022
 • Svarteborg köpstad med Historiana och Göteborgs museum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Mariestad 40 hektar i samarbete med Kulturlandskapet Ansvarig arkeolog: Stig Swedberg, Linda Wigert
 • Gamleby i samarbete med Västerviks museum Ansvarig arkeolog: Veronica Palm, Johan Rönnby Genomförda arkeologiska projekt 2021
 • Husby, Glanshammar, Örebro läns muséum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Skalunda Arkeologidagen ansvarig: Västsvensk Arkeologi
 • Storsicke, Glanshammar, Örebro läns muséum Ansvarig Arkeolog: Martin Rundqvist
 • Gamla Ytterby
 • Några mindre sökinsatser gjordes tillsammans med Jönköpings muséum