OM SMF

SMF värnar om kulturarvet och vår tyngdpunkt ligger inom arkeologiska projekt där samarbetet med muséer, länsstyrelser och arkeologer ger oss möjlighet att söka på platser man normalt sett bara kan drömma om. Vi är också forskningsarkeologernas "dröm" som ofta har svårt att få till så stora resurser som vi kan erbjuda till dessa projekt, så samarbetet är en vinst för alla inblandade. Vi är många med lång erfarenhet inom metallsökning och arkeologi.


Föreningens målsättning är att bidra till en erfarenhetsutväxling mellan medlemmarna för att där vid ge ökad insikt i och intresse för arkeologisk och generell metallsökning, lokalhistoria, kulturskydd, mineralletning, samt att använda metallsökare på ett ansvarsfullt och regelmässigt riktigt sätt. Föreningens målsättning är också att vara behjälpliga och ett led mellan metallsökaranvändare och myndigheter. 

Styrelsen 2022

Ordförande: Frank Leverin

Kassör: Roger Berg

Sekreterare: Charlotte Fredriksson

Vice ordförande: Mats Karlsson

Ledamot: Luiz Suárez

Ledamot: Flemming Jensen

Ledamot: John Hårdsten

Ledamot: Mattias Westerberg

Ledamot: Ulf Ahlstrand

Supplianter: Mattias Gäreskog, Bengt Öhman, Olle Södergren, Joakim Henriksson

Medlemsansvarig: Charlotte Fredriksson

Materialansvarig: Ulf Ahlstrand