Lagar

Samtliga medlemmar i SMF är fullt medvetna om 2 kap. lag om kulturminne (SFS1988:950) Lag (2013:548) och genom detta hanterar avsökningar med metallsökare regelmässigt och ansvarsfullt. Våra medlemmar finns utspridda i hela Sverige, där av anordnas träffar där medlemmarna kan mötas och erfarenhets byten och kontakter knyts.

Medlemmens förpliktelse mot föreningen:

Använd inte metallsökare på skyddad mark. Sätt dig in i bestämmelserna i lag om kulturminnen. Anmäl omgående fynd av misstänkt arkeologiskt/historiskt intresse till berörda myndigheter, utan att röra eller flytta föremålet, notera platsen noga. Använd aldrig metallsökare utan godkända tillstånd och markägares tillåtelse. Vid eventuella fynd av explosiva ämnen som ex. ammunition, granater eller dylikt vidtages försiktighet, rör eller flytta den inte och anmäl omgående till närmsta polismyndighet. Var noga med att alltid fylla igen grävda hål och återställ alltid marken till ursprungligt skick och respektera och ta alltid hänsyn till folk i din omgivning. Kasta aldrig skräp i naturen, plocka istället upp funnet skräp, kapsyler etc. och släng det i närmaste soptunna. Passa på att förklara metallsökarens funktioner för eventuella intresserade. Visa solidaritet med föreningens medlemmar och då du bör vidareförmedla eventuella uppdrag som du själv inte kan ta. När du är ute med metallsökaren så är du en ambassadör för alla oss andra med samma hobby, var behjälplig om någon behöver din assistans, visa omtanke och gå varsamt fram.