MEDLEMSKAP

Välkommen till Sveriges Metallsökarförening

Sveriges Metallsökarförening

Medlemskap i SMF kostar 450kr för år 2015, i den avgiften är 250kr inträdesavgift som avsetts till bland annat SMF-väst, medlemskort. Resterande 200kr är en medlemsavgift som skall täcka dem utgifter SMF har samt det som budgeteras för på årsmöten, med andra ord är det medlemmarna som röstar om vart pengarna skall användas. Inträdesavgiften är en engångs avgift som betalas isamband med medlemsansökan, är man flera på samma adress som söker gäller endast en inträdesavgift. Ansökan efter 1oktober gäller även för nästkommande år.

Mer information om stadgarna samt ansökningsblankett KLICKA HÄR

 

Foto: Michael Lander